Sprawozdania fundacji do pobrania

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok Pobierz
Uchwała Rady o zatwierdzeniu sprawozdania za 2022 rok Pobierz
Uchwała Rady udzielenie absolutorium Zarządowi 2022 rok Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2021 Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2021 Pobierz
Skan uchwały nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego Pobierz
Skan uchwały nr 2 o udzieleniu absolutorium za rok 2021 Pobierz
Uchwała rady nr 1 2021 Pobierz
Uchwała rady nr 2 2021 Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2020 Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2020 Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2019 Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2019 Pobierz
Uchwała 1_2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego Rada Fundacji Pobierz
Uchwała 2_2020 Rady Fundacji Absolutorium dla Zarządu Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2018 Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2018 Pobierz
Uchwała 1/2019 Rady Fundacji Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2017 Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2017 Pobierz
Uchwała 2/2018 Rady Fundacji Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2016 Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2016 Pobierz
Uchwała 1/2017 Rady Fundacji Pobierz
Sprawozdanie 2015 + uchwała Pobierz
Sprawozdanie 2014 + uchwała Pobierz